Salamu – Mei, 2017

Nina wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu ambaye anatutunza na kutupa uzima kila siku. Ninaamini hata wewe Mungu kakupatia uzima na kukutunza. Tumekua na semina nyingi mwezi uliopita wa nne.

Kwakweli tumemuona Mungu akiwafungua watu wengi na kuwafundisha. Mwezi huu tunaendelea na mfululizo wa salamu zetu zilizobebwa na  kichwa

MAMBO MUHIMU UNAYOTAKAIWA UYAFANYE KABLA YA KUOA AU KUOLEWA).

Ebu tusonge  mbele tuangalie jambo lingine muhimu sana nalo ni hili usiogope mkeo au mumeo yupo!

MUMEO AU MKEO YUPO USIOGOPE

Jambo lingine kubwa sana muhimu unalotakiwa ndugu yangu ulifahamu ni hili,fahamu kabisa mkeo au mumeo yupo, kina chotakiwa utulie tu, wala jambo hili lisikupe hofu kabisaa, ikiwa ndani yako una wito wa kuoa au kuolewa, fahamu mkeo au mumeo yupo, nasema kuwa ikiwa ndani mwako kama kuna wito wa kuoa au kuolewa ni kwa sababu kuoa au kuolewa ni wito.Wapo watu ambao hawana wito huo au niseme hawana upako huo wa kuoa au kuolewa kabisaa! Siku moja Bwana Yesu aliwaambia Wanafunzi wake kuhusu jambo hili,alisema hivi “Maana wako matowashi waliozaliwa hali hivyo toka matumboni mwa mama zao; tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi;tena wako matowashi waliojifanya  kuwa matowashi kwa ajiri ya ufalme wa mbinguni.awezaye kulipokea neno hili,na alipokee” {MATHAYO 19:12}

Ukiyasoma maneno hayo utagundua kuwa wapo watu ambao Mungu hajawapa upako wa kuoa tokea matumboni mwa mama zao. Watu hao wanaitwa matowashi, neno towashi kwa maana nyingine anaitwa “hasai”, mtu huyo hana wito wa kuoa au wa kuwa na watoto na amini umenielewa hapo!  Kuna tonatofuti ya neno hasai na tasa.  Hasai hana uwezo wowote wa nguvu za kiume au za kike. Mtu anaweza kuwa tasa lakini akawana nguvu za kuime kabisa. Pia wapo wanawake ambao ndani yao hawana wito wa kuolewa kabisaa! Bwana Yesu anasema wapo watu waliofanywa na Mungu kuwa na hali kama hiyo, pia wapo watu walifanywa na watu kuwa katika hali hii, pia wapo watu waliojifanya kuwa katika hali hii.

Wapo watu leo hii ambao hawapendi mtu fulani aoe au aolewe,na kwa kutumia nguvu za giza watu hao wanawafanya watu hao wasioe au wasiolewe kabisa, pia shetani anawafanya watu wengine wawe watu namna hiyo,yaani anawafanya watu hao kuwa watumwa wa mapepo ya uzinzi kwa kufanywa wake wa mapepo au kuwa waume wa mapepo hayo, nimewahi kutana na watu wa namna hiyo wengi sana,na nikawaombea wengi walifunguliwa, unajua watu wa namna hiyo wanazuiwa na mapepo hayo kuoa au kuolewa, na ikitokea tu mwanaume akataka kumchumbia binti wa namna hiyo,ikiwa kijana huyo hajawa na Yesu ni rahisi sana moja kujikuta mipango yao kuvulugika, au kijana huyo kufa, pia kwa mabinti ndio hivyo hivyo,wakitaka kuolewa na mwanaume aliyeolewa na pepo wa mahaba, ni rahisi sana kumkuta mambo kama hayo. Ikiwa hata wewe ndugu msomaji wa kitabu hiki unamatatizo ya kujikuta unazini na mapepo,unatakiwa umpe Yesu maisha yako kwani yeye pekee ndiye msaada, pia unatakiwa uombewe ili upate kuondolewa ushirika wako na hiyo roho mbaya.

Sasa ikiwa wewe ndani yako una wito huo fahamu mkeo au mumeo yupo.  Usihofu kabisa, neno la Mungu linatufundisha wazi kuwa,Mungu alipokuwa ana muumba mtu kwa mfano wake aliwaumba siku moja mwanamke na mwanaume, neno la Bwana linasema hivi “ Mungu akasema, Na tufanye mtu kwa mfano wetu,kwa sura yetu;wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani,na wanyama na nchi yote pia,na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake,kwa mfano wa Mungu alimwumba,mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia Mungu akawaambia,zaeni  mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha;……” {MWANZO 1:26-28}, Ukiyasoma maneno hayo ya Bwana utagundua jambo ninalo kuambia kuwa, siku Mungu alipokuwa anamuumba mtu kwa mfano wake, alimuumba siku moja mwanaume na mwanamke, fahamu kwa mfano wa Mungu, Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke siku moja wala hawakuumbwa kwa siku tofauti tofauti, unaweza kujiuliza mbona Adamu ndiye aliyetangulia? Adamu alitangulia kuja duniani kaba ya mkewe Hawa katika mwili huu wa damu na nyama. Lakini kwa mfano wa mwili wa Mungu waliumbwa  wote wa wili kwa wakati mmoja, neno la Mungu linasema kuwa Mungu ni Roho “ Mungu ni Roho….” {YOHANA 4:24}

Ikiwa Mungu ni Roho basi hao ndugu pia waliumbwa kwa mfano wa Mungu ambao ni roho, na Mungu ana kaa mbinguni, siku ile alipokuwa anaziumba hizo roho mbili kwa mfano wake yaani mwanaume na mwanamke alikuwa katika ulimwengu wa roho au mbinguni anakokaa. Siku ile Mungu alipokuwa anawaumba hao watu aliwapa siku ileile agizo la kuzaana, yaani kwa maana nzuri siku ile aliwafungisha ndoa hukohuko mbinguni. Tena neno la Mungu linatufundisha kuwa hao ndugu walikuwa wa moja kweli hata jina lao lilikuwa moja, wote waliitwa Adamu  sikiliza maneno haya ya Bwana Ysemavyo“ Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu.Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya;mwanaume na mwanamke aliwaumba,akawabarikia akawaita jina lao Adamu,siku ile walipoumbwa.” {MWANZO 5:1-2}

Umeyasikia maneno hayo ya Bwana jinsi ya semavyo? Ukiyaelewa maneno hayo utagundua kuwa kumbe kila mwanamume aliyepo duniani anaye mke wake tayari hata kabla hajazaliwa katika tumbo la mama yake, watu wengi sana hawajui kuwa kabla hajazaliwa na kuanza kuishi hapa duniani walikuwepo sehemu fulani, nayo ni mbinguni, ebu yasikilize maneno haya ya Bwana yasemavyo “Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua,kabla hujatoka tumboni,nalikutakasa;nimekuweka kuwa nabii wa mataifa” { YEREMIA 1:4-5} Umeyasikia maneno hayo ya Bwana yasemavyo mpendwa? Mungu alimjua Yeremia kabla hajaumbwa katika tumbo la mama yake, unafikiria alimjulia wapi? Alimjulia katika ulimwengu wa roho, yaani mbinguni ana kokaa Mungu, Kila mtu alitoka huko na ataludi huko neno la Mungu linasema hivi “Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa” { MUHUBIRI 12:7}

Kila roho ya mwanadamu lazima ijue kuwa ilikuweko kwa Mungu na italudi siku moja kwa huyo Mungu aliyeiumba, na roho ina ludi kwa Mungu baada ya mwili kufa, sasa kumbe hata wewe ulikuwepo huko mbinguni na siku ulipokuwa unaumbwa haukuumbwa peke yako, kama wewe ni mwanaume fahamu ulipokuwa unaumbwa siku ile ile unaumbwa kwa mfano wa Mungu uliumbwa na mkeo!  Pia hata wewe dada fahamu kuwa siku ile ile ulipokuwa unaumbwa kwa mfano wa Mungu au roho, uliumbwa pamoja na mumeo siku ileile. Na Mungu akawabarikia pamoja na kuwapa maagizo mengi tu, kama Yeremia aliumbwa kwa kusudi la kuwa Nabii wa mataifa kabla mimba haijatungwa katika tumbo la mama yake,  fahamu hata wewe na huyo mwanaume au mwanamke Mungu aliwaumba kwa kusudi maalumu kabisa, na aliwaleta hapa duniani kwa kusudi hilo. Ndio maana na kuambia suala la ndoa si la kukulupuka na kujiolea kila mwanamke unayemtaka wewe, umewahi kujiuliza kwa nini Mungu anakukataza usizini?

Ebu fikiri kuwa kumbe kila mtu aliyepo hapa duniani  Mungu alimuumba siku moja na mkewe au na mumewe, sasa ikiwa utafanya naye tendo la ndoa mwanamke yeyeote yule bila utalatibu alio uweka Mungu, fahamu unakuwa unamualibia mwenzio mke wake! Ngoja nikuulize swali,je! utajisikiaje siku unapoambiwa Haloo,mkeo leo kazini na fulani? Ikiwa utajisikia vibaya utakapo sikia mumeo kazini na fulani, basi hata wewe unatakiwa uhakikishe haufanyi tendo la ndoa na mwanamke yeyote yule. Inakupbidi umsubilie Mungu akupe wa kwako. Leo nataka  umwone kila dada au binti awe mkubwa au mdogo kuwa ni mke wa mtu! Pia mwone kila mwanaume awe mdogo au mkubwa  kuwa ni mume wa mtu. Umeelewa hapo?

Ndio maana na kuambi unatakiwa utulie sana usije ukavamia waume za watu au wake za watu kisa eti mnasoma naye, sikia huyo ni mke au mume wa mtu katika ulimwengu wa roho.  Sasa ili Mungu akupe yule aliye wako ambaye muli umbwa siku moja, ambaye atakuwa ni nyama katika nyama yako na mfupa katika mfupa wako,  Unatakiwa usijikurupukia tu na kutamani umenielewa mpendwa? usiwe na hofu yupo aliyewako,  hakikisha hauchokozi wakina kaka kwa kutaka mapenzi fahamu huyo siyo mumeo ni mume wa mtu ingawa hajaoa au hajaolewa tulia mwombe Mungu siku ikifika ya wewe kupewa wako atakupa usiwachezee wake za wenzio au waume wa wenzio umenisikia!

Mungu hapendi kabisa tabia hiyo ya uzinzi moja ya sababu ni hii ya kuwa halibia wenzio wake zao au waume zao, achana na tabia hiyo tubu Mungu atakusamehe tulia, subiri yuko wako mlioitwa kwa jina moja mimi naitwa Steven, Mungu pia alimwita mke wangu jina hilo hilo la Steven! Wewe unaitwa nani? Basi hata huyo wako anaitwa jina hilohilo, subiri,usije ukajichukulia ambaye si wajina lako! Utapata shida sana maishani mwako.  .

Ebu tuishie hapo. Fuatana nasi katika salamu za mwezi ujao. Mungu akubariki sana.

Wako

Mr Steven & Mrs Beth Mwakatwila

Salamu – Apr, 2017

Bwana Yesu asifiwe sana.Mimi na familia yangu ni wazima kabisaa. Tumekuletea Salamu za mwezi wa nne. Karibu tujifunze

Kumbuka tuna salamu zenye kichwa.

MAMBO MUHIMU UNAYOTAKAIWA UYAFANYE KABLA YA KUOA AU KUOLEWA).

Mwezi huu ebu tusogee mbele kidogo. Tuangalia jambo hili.

UKIMPENDEZA BWANA UTAMWEPUKA MWANAMKE AU MWANAUME AMBAYE MUNGU HAKUKUPANGIA

Inawezekana sasa hivi umekuwa na swali na unafikiri moyoni mwako nifanye nini ili nipate kumwepuka mwanamke ambaye Mungu hakunipangia nimuoe au nifanyenini ili nipate kumwepuka mwanaume ambaye Mungu hakunipangia anioe. Ili leo hii upate kumwepuka mwanamke ambaye Mungu hakukupangia umuoe au mwanaume ambaye Mungu hakupanga uolewe naye unatakiwa uhakikishe unafanya jambo moja kubwa nalo ni hili, Umpendeze Mungu! Neno la Mungu linatupa maarifa kuwa ili upate kumuepuka mwanamke wa namna hiyo mwenye uwezo wa kukusaidia ni Mungu peke yake. Na ili Mungu akupe wewe msaada huo inatakiwa uhakikishe unampendeza yeye, Ebu sikiliza maneno ya Bwana yasemavyo “Nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti; yaani mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi, na mikono yake ni kama vifungo; yeye ampendezaye Mungu atamponyoka, bali mwenye dhambi atanaswa na yeye” (MHUBIRI 7:26).

Ili leo hii upate kumwepuka mwanamke wa namna hiyo ni lazima uhakikishe unampendeza Mungu mpendwa. Kinyume cha hapo ni rahisi sana kunaswa na mwanamke wa namna hiyo. Maneno ya Mungu yanasema wazi kuwa yupo mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi, na mikono yake ni kama vifungo umeziona sifa za huyo mwanamke? Sikiliza mwanamke wa namna hiyo Mungu hawezi kukupa umuoe kabisaa.Ndio maana amesema yeye ampendezaye Mungu atamponyoka mwanamke wa namna hiyo. Ikiwa ndugu yangu hutatulia na kutulia ndio kumpendeza Mungu nakuahakikishia utaoa mwanamke wa namna hiyo upende usipende!

Ndio maana nakuambia usijianzishie mapenzi mapema mpendwa kwa kuwaiga watu walio na ma“GIRL FRIEND” nakuambia ukweli ukiwa ni mtu wa namna hiyo utajikuta tu umenaswa na huyo mwanamke hata kama hutaki kumuoa utamuoa tu! Hata wewe dada ikiwa leo hii hutampendeza Mungu kwa kutulia kwako na kuyachochea mapenzi kabla ya wakati wake nakuambia ukweli utajikuta umeangukia kwa mwanaume ambaye utajuta sana baadaye. Ili umpate mwanamke au mwanaume atokaye katika moyo wa Mungu kweli ni lazima umpendeze Mungu, unaweza kujiuliza swali nitampendezaje Mungu? Sikia, ni kwa kufanya haya mambo mawili makubwa. Moja ni lazima umwamini na la pili ni lazima uyafanye mapenzi yake. Ukisoma maneno ya Mungu yanasema hivi “Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao” (EBR 11:6).

Neno la Mungu linatufundisha kuwa ili leo hii mimi na wewe tupate kumpendeza Mungu ni lazima tuhakikishe tunamwamini. Neno imani maana yake ni hii “Basi Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana” (EBR 11:1). Imani maana yake ni hiyo, yaani ni ule uhakika ulionao kuwa Mungu atakupa mwanamke au mwanaume mwema kabisa iwapo tu utamshirikisha kwa kumwendea kwa njia ya maombi. Uhakika huo ukiwa nao hiyo ndio imani, kama huna uhakika basi huna imani kabisaa! Ikiwa unaimani kwa Mungu kuwa atakupa mwanaume au mwanamke mwema basi huta fanya haraka wala huta babaika bali utatulia tuli! unajua ni kwanini unahangaika sana na una hofu sana katika suala la kuolewa kwako dada? Jibu ni rahisi sana, ni hili huna imani kwa Mungu wako. Neno la Mungu linasema aliye na imani hana hofu “Kwamaana andiko lanena kila amwaminiye hatatahayarika” (RUM10:11).

Ukimwamini Mungu utamsubiri. Ukimuomba Mungu akupe nakuambia ukweli atakupa katika majira yake. Kwa nini leo hii watu wengi wanajianzishia jambo hili ovyo-ovyo jibu ni kwa sababu hawamwamini Mungu. Wanawake wasio na imani wanaona kama wanaume ni wachache kuliko wanawake, basi wengi huingiwa na hofu, nakuanza kujitafutia wanaume wa kuwaoa kwa kujipendekeza kwa hao wanaume na kujirahisisha sana. Matokeo yake kweli wataolewa lakini cha moto watakiona huko mbeleni! Pia wanaume nao ni hivyohivyo kwa sababu hawana imani kwa Mungu kuwa atawapa wanawake wazuri kwa sababu ya wanawake ni wengi basi wanashindwa kutulia wanaanza kulukaluka na hao mabinti, mara leo huyu hooo! Kesho huyu matokeo yake ni kujikuta wakinaswa na wanamke ambao ni tanzi na kwa kweli ni kifungo kabisaa.

Ebu anza kumpendeza Mungu kwa kumuamini, kuwa atakupa aliye wako, pia tulia ondoa hivyo vinyago ulivyojiwekea moyoni mwako yaani picha za wanaume uliojiwekea moyoni au wanaume uliojiwekea moyoni. Wewe mwenyewe fikiria unawanaume watatu wote hao umewakubaria kukuoa, naunajidanganya kuwa utamchagua mmoja fikiriawote hao wakikung’ang’ania utafanya nini? Pia ondoa tabia hiyo ya kukata tamaa uliyonayo kwa kuwaza kuwa umechelewa, na unaona kama huwezi kuolewa na ukaanzisha juhudi yako binafsi ya kuolewa kwa kuanza kutafuta wanaume wakukuoa achana na tabia hiyo. Tulia mwamini Mungu kuwa atakupa aliye wako, ebu ondoa kuchoka kwako jipe moyo mkuu sasa mwendee Mungu atupaye haja zetu mwambie haja yako ya kuolewa, atakupa mumeo. Mungu anasikitika anapokuona dada aliyekuumba kwa mfano wake ukishindwa kumuamini katika jambo dogo kama hili na kuanza kutafuta wanaume wa wenzio na kuolewa mitala, mwamini Mungu atakupa mume hujachelewa ebu mwamini leo.

Jambo lingine unalotakiwa ulifanye ili upate kumpendeza Mungu na kwa kumpendeza huko Mungu atakupa mwanamke mwema na kukuokoa na mwanamke huyo mbaya ni hili. Lazima uhakikishe unayatenda mapenzi ya Mungu. Unaweza kujiuliza nini yaliyo mapenzi ya Mungu? watu wengi sana wanaijua sana sala kuu ya Bwana, ambayo ndani yake kuna ombi hili “mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni” kila siku unaisema sala hiyo lakini inawezekana kabisa huyajua hayo mapenzi ya Mungu unayo yaomba yatizwe hapa dunia kama huko mbinguni, ngoja nikuambie mojawapo ya mapenzi ya Mungu ambayo anataka yatimizwe hapa duniani, nayo ni haya “Hili nizuri nalo lakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu; hutaka watu wote waokolewe, na kupata kujua yaliyo kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu” (1TIMOTHEO 2:3-5)

Fahamu ndugu yangu kuwa jambo zuri ambalo Mungu analitaka na amelikubali yaani ndilo analotaka litimizwe hapa duniani ni hili la kila mtu apate kuokolewa. Mungu hilo ndilo penzi lake na amelikubali mbinguni na anatakalitimizwe hapa duniani, sijui wewe ndugu yangu umeokolewa? Au je! Yesu amekupatanisha na Mungu? Fahamu ikiwa wewe hujapatana na Mungu kwa kupitia wokovu mkuu aliotenda Bwana Yesu pale msalabani na kuambia ukweli humpendezi Mungu! na itakuwa shida sana kumwepuka mwanamke au mwanaume aliye mtego na tanzi. Nafahamu ninacho kisema mpendwa. Unaweza leo hii ukafikiria jambo la kuokoka ni la dhehebu fulani au ni la watu wa umri fulani, vijana wengi shetani anawadanganya kuwa waokoke wakati tayari wameoa, nakumbuka mimi niliwahi wekwa kikao na mtu fulani ambaye alikuwa ni baba mwenye nyumba niliyopanga, yule baba aliambia kwanini nimeokoka wakati bado ni kijana ndogo? Pia aliniambia sasa ukiwaumeokoka leo unafikiri suala la kuoa utaoaje? Unajua aliniambia mambo mengi sana ya kunifanya nimuache Yesu ili nitafute mwanamke kwanza wa kumuoa ndio niokoke!

Sijui wewe unamawazo gani moyoni mwako? Na amini inawezekana unamawazo kuwa ukiokoka sasa ndio jamaa huyo unayefikiria atakuoa ndio hata kuoa tena. Unasubiri akuoe kwanza ndio uokoke. Ikiwa unamawazo hayo nakuambia ukweli unakuwa umekosea sana. Kwani huwezi kumponyoka huyo mwanamume jeuri mpaka umpendeze kwanza Mungu. Yaani ni lazima uamue kumpa Yesu maisha yako ndio atakupatia mwanaume mwema au mwanamke mwema. Nakuambia ukweli ndugu yangu nakumbuka mimi kabla sijampa Yesu maisha yangu nilikuwa na mawazo ya kuwaoa mabinti fulani. Unajua nilikuwa nafikiri kuwa mabinti hao nawapenda, na nilikuwa na mfikria mmoja na mwingine. Ila namshukuru sana Mungu aliniokoa na tendo la uzinzi, sikuwahi kufanya nao zinaa. Ngoja nikuambie, sikuwahi kufanya nao uzinzi, nilijua habari za tendo la ndoa ni baada ya kuoa. Kwa hilo namshukuru sana Mungu aliniwezesha kulikimbia. Nakumbuka vijana wenzangu walikuwa wananicheka pale ninapo babaika niwaonapo wasichana wazuri wakijileta sana kwangu, unajua walikuwa wananiambia Steven mbona unawakawiza! Usiwe mshamba wewe.

Ngoja nikuchekeshe kidogo, nakumbuka siku moja nilimchukua binti fulani alikuwa anakila sifa za uzuri wa sura mpaka umbo. Rafiki yangu mmoja alinipa chumba chake nikitumie kwa kukutana na huyo dada. Nikakaa naye chumbani, nikamtoa nguo zote akawa uchi kabisa. Nilipotaka kulala naye nilipata hofu ya ajabu sana, nikamwambia nakuja, nikaenda chooni nikakaa huko nikifikiria kuwa nifanye naye uziznzi au nimuache? Unajua nilipotoka chooni nikamwambia avae nguo tuondoke. Alikataa kabisa na alikuwa ni mwanafunzi wa sekondali. Ilitakiwa aludi shuleni kwao nikamwambia basi mimi naondoka naenda kufunga duka langu jioni imefika, nikamuacha pale kitandani mimi nikaondoka, kesho yake aliniandikia barua ndefu sana ya kunilaumu eti aliona mimi nimemdharau sana. Unajua mimi pia nilijilaumu sana kwa kumuacha! Kipindi kile nilifiiria hao wasichana ni na wapenda na nilimwambia ntakuoa ngoja kwanza nitafute pesa unajua siku ninaokoka siku ileile Mungu alinibadilisha kabisa. Unajua ndipo nilipoona hatari sana kwa huyo msichana na hata hao wengine.

Ndipo ufahamu uliponijia kuwa hao wasichana hawakunifaa kabisa katika suala la kuwaoa. Hakuwepo hata mmoja aliyonekana moyoni mwangu anafaa, unajua ni kwanini ilinitokea hivyo? Ni kwa sababu Bwana aliniwezesha kuwaponyoka, asifiwe Bwana kwa kuniokoa! Ngoja nizungumze na wewe kijana mwenzangu hao wasichana unaowaona wewe kuwa wanafaa uwaoe ni hatari hao kuliko akili zako zinavyowaza. Leo hii huwezi ona siku utakapompa Yesu Maisha yako ndipo akili zako zinapowekwa sawa na kuanza kuona hatari ambazo wewe sasa hivi huwezi ona.

Hata kwako dada, siku ukimpa Yesu maisha yako tu, ndipo nuru au wokovu wa kukuokoa na hao kina kaka waongo na wazinzi wanao jua sana kudanganya kwa maneno matamu ya kusema silali usingizi nakuwaza wewe dear! , umewahi kujiuliza kama hawalali na hawali chakula mbona hawakondi na kufa? Bila Yesu kuwa ndani yako nakuambia ukweli utanaswa nao tu. Siku hizi mabinti wengi ndio wamekuwa mitengo kwelikweli. Wewe waangalie kutembea kwao na hata kuvaa kwao, unafikiria ni nani anayetegwa hapo kamasio wewe ndugu? Nakumbuka siku moja nilikuwa nyumbani kwangu nikisikiliza redio nikakutana na tangazo moja linahusu habari ya sherehe ya kumaliza kidato cha sita. Waliweka tangazo lao katika redio moj katika mji ninao ishi, walikuwa wanawahamasisha walengwa wote waende kwenye ukumbi kwa wingi na waliwaambia kuwa kutakuwa na disko kabambe. Unajua yule dada mtangazaji aliwataka mabinti wote wanaokwenda kwenye hilo disko wahakikishe wanamavaa yeye alisema vijivazi! ambavyo yeye aliviita vijivazi vya “mtego-mtego”. Baada ya hilo tangazo nikajiuliza maswali mengi sana siku hiyo, nipata majibu na nikawaza mengi nikajiuliza hivi vijana wengi watapona kweli?

Ikiwa kwa makusudi kabisa mabinti wameamua kuvaa kimtego mtego, Je! Hapo vijana watafanikiwa kumuepuka huyo mwanamke ambaye Mungu anasema wazi kuwa mikono yake ni vifungo na moyo wake ni mtego na tanzi? Sikiliza huwezi kumponyoka ikiwa Yesu hayumo ndani yako. Kwanini nasema hivyo? Ni kwasababu Yesu akiwa ndani yako hutaenda naye disko kwenye vijivazi vya mitego mitego. Unajua kama kweli umeamua kumpa Yesu maisha yako nakuambia ukweli Mungu ni mwema atakupa hekima itokayo juu. Inayojua usemenini na ukae wapi kwa na kwa wakati gani. Utajua ni wapi kunahatari na wapi kuna usalama, utajua ni binti gani anajileta leta au ni mwanaume gani anajigonga gonga kwako na utajua tu kuwa huyu nia yake ni kunidanganya tu au huyu anataka fedha zangu wala hanipendi kabisaa. Utajua namna ya kukaa na kila mtu wa jinsia tofauti na wewe, utajua hata namna ya kumsaidia ili usimchomekee kinyago moyoni mwake nk.

Na amini katika Sehemu hiyo umenielewa mpendwa, ikiwa Yesu hayumo moyoni mwako yaani hujaokoka bado nakupa nafasi hii mpe Yesu maisha yako leo kwa faida yako na faida ya Mungu pia. Kwani Mungu hataki upotee, ikiwa unataka kumpa Yesu maisha yako ebu sema sala hii. “Sema Bwana Yesu, nakuomba unisamhe dhambi zangu zote, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, naomba leo ingia ndani yangu, nakukabidhi maisha yangu yote, uyatawale kabisa, na uniokoe na kila jambo baya siku zote za maisha yangu, unikumbuuke siku utakayokuja, nisaidie ee Bwana, asante Mungu kwa kunisikia naomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo Ameni” Ikiwa umeisema sala hii toka moyoni mwako amini Yesu ameingia ndani yako sasa, yumo ndani yako, na atayabadilisha maisha yako kabisa mtii kwa kufuata maagizo yake yote yaliyomo ndani ya neno lake, anza kusoma Biblia na kuomba kila siku, pia nenda kanisani, usisite kuwaambia wenzeko au ndugu na jamaa kuwa umeokoka leo.

Ebu achana na huyo mwanaume au huyo binti ambaye ulijenga uhusiano mbaya naye, usiludie tena kutenda dhambi naye, ebu mwambie wazi kuwa humuhitaji tena kwa uhusiano ule wa mwanzo anza upya kuishi maisha matakatifu pia mwombe Mungu kila siku akuokoe na mwanaume au mwanamke aliye mtego yaani asiye mwema. Na amini ukifanya hivyo Mungu atakupa siku moja mke mwema na mume mwema.

Tuonane tena katika kona hii mwezi ujao.

Wako

Mr Steven & Mrs Beth Mwakatwila